kontrola jakości zakres obowiązków

Działy jakości w ostatnim czasie zatrudniają pracowników o różnych kompetencjach na stanowiskach związanych z kontrolą. Kontrola jakości zakres obowiązków, polega na kontroli jakościowej konkretnego procesu związanego z produkcją. W jego działaniach leżą również prace administracyjne związane z obsługą działu i pomoc przy realizacji określonych procedur związanych z kontrolą jakości.

Zbiera on informacje od konkretnych klientów na tematy jakości danego produktu. Nadzoruje także sam proces oraz dokłada wszelkich starań, aby końcowy produkt był wręcz idealny. Szersze kompetencje posiada specjalista ds. jakości.

Obowiązki kontrolera jakości są rozłożone w czasie. Zadania kontrolera jakości związane są z całym procesem produkcyjnym, od momentu zakupu odpowiednich materiałów poprzez produkcję, aż do zdjęcia z taśmy wyprodukowanego towaru i dostarczenie go do zamawiającego. Kontroler musi zapobiegać wytwarzaniu towarów złej jakości, aby firma nie została narażona na jakiekolwiek straty w przypadku wadliwego produktu.