System zarządzania pracownikami

Konkretny system zarządzania pracownikami polega na tym, iż wszystkie jego funkcje wzajemnie z siebie wynikają i są determinowane przyjętą strategią działania oraz modelem kompetencyjnym. To właśnie dzięki temu, że działa kompleksowo nie ma mowy o przypadkowych działaniach.

Wiadomo jest, dlaczego tak, a nie inaczej coś się dzieje i jaki jest tego cel. Spójna informacja i jasno określone zasady prowadzą do tego, ze pracownicy w końcu zrozumieją ten cały zagmatwany mechanizm, który nimi rządzi. W konsekwencji możliwa jest pełna satysfakcja z pracy, poczucie sprawiedliwości i silniejsza identyfikacja z firmą co dla firmy procentuje wysokim wskaźnikiem zaangażowania pracowników.

Celem funkcjonującego systemu jest wypracowanie takich relacji z pracownikami, klientami jak również z konkurencją, by stały się podstawowym czynnikiem sukcesu firmy i pomnażały wartość danego przedsiębiorstwa. System Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest certyfikowany według Standardu Zatrudnienie oraz jest zintegrowany z pozostałymi systemami wdrożonymi w firmie.