Audyt wewnętrzny w firmie

Audyt wewnętrzny w firmie jest skoncentrowany na wsparciu kadry zarządzającej. Jest to doradztwo w kierowaniu daną jednostką. Audyt wewnętrzny jest w pewnym sensie narzędziem, dzięki któremu kadra zarządzająca może skuteczniej zarządzać mierzalną niepewnością.

Celem opracowania jest poznanie celów i motywów funkcjonowania audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach, jako narzędzia usprawniającego procesy zarządzania. Dzięki audytowi możemy dowiedzieć się jak osiągnąć cele organizacji, zarówno te strategiczne, jak i operacyjne, które powinny być jasno określone, mierzalne, realne i określone w czasie. Cele strategiczne są bardzo szczegółowe i wyraźnie określają sposób, w jaki organizacja może ten cel osiągnąć. Cele operacyjne związane są ze skutecznością i efektywnością działania organizacji.

Audyt ocenia też ryzyko i kontrole oraz to, w jaki sposób organizacja jest zarządzana. Audyt może być przeprowadzany przez niezależne firmy doradcze. Sprawdzają one konkretne procesy, aby usprawnić działanie danej firmy i wnieść do niej wartość dodaną.