kontrola jakości produkcji

Super User

kontrola jakości produkcji

Plusem w danej firmie jeśli chodzi o wprowadzenie procesu, który nazywa się kontrola jakości produkcji, będzie pewność, że produkt, który wprowadziliśmy na rynek spełniać będzie wszystkie wymagania potencjalnych klientów. Przynosi ona jednak również inne korzyści. Zmniejsza się również ryzyko wystąpienia nie tylko pojedynczych wadliwych towarów, ale też całych ich partii.

Czytaj więcej: kontrola jakości produkcji

Audyt wewnętrzny w firmie

Super User

Audyt wewnętrzny w firmie

Audyt wewnętrzny w firmie jest skoncentrowany na wsparciu kadry zarządzającej. Jest to doradztwo w kierowaniu daną jednostką. Audyt wewnętrzny jest w pewnym sensie narzędziem, dzięki któremu kadra zarządzająca może skuteczniej zarządzać mierzalną niepewnością.

Celem opracowania jest poznanie celów i motywów funkcjonowania audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach, jako narzędzia usprawniającego procesy zarządzania. Dzięki audytowi możemy dowiedzieć się jak osiągnąć cele organizacji, zarówno te strategiczne, jak i operacyjne, które powinny być jasno określone, mierzalne, realne i określone w czasie. Cele strategiczne są bardzo szczegółowe i wyraźnie określają sposób, w jaki organizacja może ten cel osiągnąć. Cele operacyjne związane są ze skutecznością i efektywnością działania organizacji.

Audyt ocenia też ryzyko i kontrole oraz to, w jaki sposób organizacja jest zarządzana. Audyt może być przeprowadzany przez niezależne firmy doradcze. Sprawdzają one konkretne procesy, aby usprawnić działanie danej firmy i wnieść do niej wartość dodaną.