Co to jest audyt wewnętrzny?
Rolą audytu wewnętrznego jest zapewnienie niezależnej pewności, że procesy zarządzania ryzykiem, zarządzania firmą oraz kontroli wewnętrznej w organizacji działają skutecznie.

Co robią audytorzy wewnętrzni?
Ich obowiązkiem jest zapewnienie obiektywnego obrazu działania danego przedsiębiorstwa w różnych aspektach. Muszą być niezależni od ocenianych przez nich operacji i podlegać jedynie najwyższemu poziomowi zarządzania w organizacji: kierownicy wyższego szczebla i właściciele. Zazwyczaj jest to rada dyrektorów lub rada powiernicza, księgowy lub komitet audytu. Aby kontrola była skuteczna, muszą w niej brać udział mieć wykwalifikowane i doświadczone osoby, które mogą pracować zgodnie z Kodeksem Etyki i Standardami Międzynarodowymi. Charakter audytu wewnętrznego, jego rola w organizacji i wymagania dotyczące praktyki zawodowej są zawarte w ramach Międzynarodowych Praktyk Zawodowych (IPPF). Komponenty i szczegółowa treść IPPF są dostępne w dokumentach zawierających opis profesjonalnych wskazówek związanych z IPPF.