Audyty wewnętrzne oceniają wewnętrzne kontrole firmy, w tym jej ład korporacyjny i procesy księgowe. Zapewniają zgodność z prawem i przepisami oraz pomagają w utrzymaniu dokładnej i terminowej sprawozdawczości finansowej i gromadzenia danych. Audyty wewnętrzne

zapewniają również zarządowi narzędzia niezbędne do osiągnięcia wydajności operacyjnej poprzez identyfikację problemów i korygowanie usterek przed ich wykryciem w audycie zewnętrznym.
Audyt w firmie

Audyty wewnętrzne odgrywają kluczową rolę w działaniach firmy, zwłaszcza teraz.Kontrole wewnętrzne to procesy i procedury wdrażane przez firmę w celu zapewnienia integralności informacji finansowych i księgowych, promowania rozliczalności i zapobiegania oszustwom. Przykładami kontroli wewnętrznej są między innymi: podział obowiązków, autoryzacja, wymagania dotyczące dokumentacji oraz pisemne procesy i procedury. Audyty wewnętrzne mają na celu wykrycie wszelkich niedociągnięć w zakresie kontroli wewnętrznej firmy.