audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością

Audyty wewnętrzne i zewnętrzne są często dyskutowanym tematem we wdrażaniu systemów zarządzania. Zgodnie z ISO 19011 audyt jest „systematycznym, niezależnym i udokumentowanym procesem uzyskiwania dowodów badania i obiektywnej oceny w celu ustalenia

Czytaj więcej...